Ticket #7909: sage-spkg-remove-MKDIR.patch

File sage-spkg-remove-MKDIR.patch, 547 bytes (added by drkirkby, 11 years ago)

Mercurial patch for sage-env

 • sage-spkg

  # HG changeset patch
  # User David Kirkby <david.kirkby@onetel.net>
  # Date 1263313158 0
  # Node ID ceb021f46c1a1013d1dd43185820a17e67b5e1bc
  # Parent 07660503de3dffb39547c3a3ee8841f1caf4cdff
  Change '$MKDIR' to 'mkdir' - that is all !!
  
  diff -r 07660503de3d -r ceb021f46c1a sage-spkg
  a b  
  178178    CUR=`pwd`
  179179    cd "$SAGE_PACKAGES"
  180180    if [ ! -d optional ]; then
  181         $MKDIR optional
   181        mkdir optional
  182182    fi
  183183    cd optional
  184184