Ticket #12847: trac_12847_fixspace.patch

File trac_12847_fixspace.patch, 2.3 KB (added by David Monarres, 10 years ago)

Patch to fix the spaces. Can be applied after the main patch.

 • doc/ca/tutorial/index.rst

  # HG changeset patch
  # User David Monarres <dmmonarres@fhda.edu>
  # Date 1367022302 25200
  # Node ID b60e94418945f45cef15c6b34428e855cc4f5743
  # Parent 5cb3a48689fd8ef2f523b8c6f296b89be4128edd
  Added a space to all of the code blocks.
  
  diff --git a/doc/ca/tutorial/index.rst b/doc/ca/tutorial/index.rst
  a b  
  211211.. link
  212212
  213213::
   214
  214215    sage: S[1] = 1000
  215216    sage: S
  216217    [121, 1000, 25, 9, 9, 25, 49, 121]
   
  334335.. link
  335336
  336337::
   338
  337339    sage: solucions_reals_equacio_segon_grau(1,0,-1)
  338340    hi ha dues solucions reals
  339341    (1, -1)
   
  343345.. link
  344346
  345347::
   348
  346349    sage: a,b = solucions_reals_equacio_segon_grau(1,0,-1)
  347350    hi ha dues solucions reals
  348351    sage: a
   
  369372.. link
  370373
  371374::
   375
  372376    sage: a = 3
  373377    sage: print f()
  374378    5
   
  476480Equacions
  477481---------
  478482
  479 Es poden resoldre equacions utilitzant l'ordre ``solve()``. Escrivint ``?solve`` el sage ens dóna una explicació molt extensa. Aquí en repetim els primers exemples::
   483Es poden resoldre equacions utilitzant l'ordre ``solve()``. Escrivint
   484``?solve`` el sage ens dóna una explicació molt extensa. Aquí en
   485repetim els primers exemples::
  480486
  481487    sage: x, y = var('x, y')
  482488    sage: solve([x + y == 6, x - y == 4], x, y)
   
  557563.. skip
  558564
  559565::
   566
  560567    sage: K = GF(p^n,'a')
  561568
  562569o bé:
   
  564571.. skip
  565572
  566573::
   574
  567575    sage: K.<a> = GF(p^n)
  568576
  569577Queda així definida també `a` com la classe de la indeterminada dels polinomis sobre :math:`F = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}` tal que :math:`K = F[x]/(f(x))`. Només podem obviar la variable `a` quan `n=1`.
   
  573581.. skip
  574582
  575583::
   584
  576585    sage: F = GF(q, modulus = f)
  577586
  578587Donat un cos finit sempre podem conèixer-ne el cos primer
   
  656665.. link
  657666
  658667::
   668
  659669    sage: m1 = matrix(Zmod(5),[[1,2],[3,4]]); m1
  660670    [1 2]
  661671    [3 4]
   
  672682.. link
  673683
  674684::
   685
  675686    sage: m = matrix(F9,[[alpha,2*alpha,3*alpha],[alpha,alpha^2,alpha^3]])
  676687    sage: m[0,1]
  677688    2*alpha
   
  713724.. link
  714725
  715726::
   727
  716728          sage: m.submatrix(1, 1, 2)
  717729          [ 6  7  8]
  718730          [10 11 12]
   
  722734.. link
  723735
  724736::
   737
  725738          sage: m.submatrix(1, 1, 2, 1)
  726739          [ 6]
  727740          [10]
   
  731744.. link
  732745
  733746::
   747
  734748          sage: m.submatrix(1, 1, 0)
  735749          []
  736750